forkredit.com | http://www.sadowod.com | vivaspb.com | finntalk.com

PREDSEDNIK UZRJO  - Goran Dimitrijević 

PODPREDSEDNIK UZRJO -  Valentina Nikolić

SEKRETAR  UZRJO -  Goran Stamenković

 

 

Upravni odbor

 

Goran Stamenković laboratorija

Ivana Ristić Sl Opšte medicine

Suzana Stamenković Medicina rada

Bojana Mladenović Patronaža

Biljana  Stojanović stomatologija 

Časlav Mitrović hitna

Nebojša Jovanović Hirurgija

Aleksandra Stoiljković Ginekologija

Valentina Nikolić Interno

Ivana Krstić pedijatrija

Branko Đorić anestezija

Goran Dimitrijević Ro  OB Leskovac

Suzana Mitrović infektivno

Nataša Miljković urologija

Jadranka Mimčilović DZ Vlasotince

Suzana Ljubisavljević DZ Lebane

Jovuca Kovinić Dz Medveđa

 

 Nadzorni odbor

 

Marjanović Vanja opšta

Gorana Stanojević gerijatrija

Ivana Nikolić ORL

 Nenad Špakovski SUM

Suzana Dojčinović ORL

 

Sud časti

 

Gordana Ilić dz grdelica

Krstić Danica Dz Vučje

Jasmina Miljković DZ Leskovac

Bratislav nikolić dijalza

Budimir Đokić ortopedija

 

 

Predsednici  Društava

 

M. sestre Boban Mitrović

Fizioter. Valentina Petrović

Radiološki Ankica Stojanović

Laboratorijski Slađana Jovanović

Dijetetičari Vesna Stojanović

Zubni zehničari Biljana Stojanović

Farm. tehničari

Sanitarni tehničari Marija  Ilić

 

Predlog za  članove  Skupštine SUZRS iz redova UZRJO 

 

 

Goran Stamenković

Goran Dimitrijević

Valentina Stamenković

 

 člana UO SUZRS 

 

Goran Stamenković