forkredit.com | http://www.sadowod.com | vivaspb.com | finntalk.com

DRUŠTBO MEDICINSKIH SESTARA I TEHIČARA 

 

Predsednik Društva:

Vmt Boban Mitrović

 

internistička sekcija – Boban Mitrović

endoskopska sekcija - Valentina Nikolić 

endokrinološka sekcija - Tatjana Cakić 

hirurška sekcija – Nebojša Jovanović

sekcija instrumentara - Nataša Miljković

O.R.L. sekcija – Ivana Nikolić

pneumoftiziološka sekcija – Slađana Đorić 

sekcija urgentne medicine – Nenad Špakovski

pedijatrijska sekcija – Ivana Krstić

neurološka sekcija – Nataša Gavrilović

oftalmološka sekcija –  Jasmina….

ginekološko-akušerska sekcija – Aleksandra Stojiljković

psihijatrijska sekcija - Tanja Đorđević

infektološka sekcija- Suzana Mitrović

sekcija polivalente patronaže- Bojana Mladenović

sekcija kućnog leèenja – Jasmina Miljković

sekcija opšte medicine – Ivana Ristić

sekcija medicine rada – Suzana Stamenković

stomatološka sekcija – Biljana Stojanović